Cenník služieb

Cenník je platný od 20. Novembra 2014.

Demo Premium Premium + Premium ++
Priestor 100 MB 500 MB 1000 MB 2000 MB
Prenos dát 1 GB 3 GB 5 GB 10 GB
Počet emailov 0 20 50 100
Použtie vlastnej domény Nie Áno Áno Áno
Cena:* €0.00 €7.95 €10.95 €13.95
 *Cena účtovaná mesačne. Demo balík slúži na otestovanie služieb počas skúšobnej lehoty: 30 dní od vytvorenia účtu.